DRUGI SEZON 2023

Witam serdecznie wszystkich hodowców i hodowczynie , zapraszam do obejrzenia filmu ze Wspólnego Gołębnika Opoczno.

Zachęcam do wzięcia udziału w drugiej edycji WG OPOCZNO. https://youtu.be/YoVjIIZUda4

Przyjęcie gołębi młodych jest od 15.03 do 15 maja . ZAPRASZAMY

Czytaj dalej >>

Regulamin 2023

1. Rywalizacja WG OPOCZNO 2023
2. Osoba , która wypełni formularz jest świadoma o tym, iż dane osobowe, jakie podaje:(imię, nazwisko,miejscowość lub tzw. nic uczestnika oraz ilość gołębi) będą widoczne na stronach internetowych www.wgopoczno.pl , www.olrpoland.pl. Zgłaszając swoje gołębie oraz wypełniając formularz w pełni wyraża zgodę dotyczące RODO.
a) Termin przyjmowania gołębi od 15.03.2023r. do 15.05.2023r. Z kartami własności , rodowodem gołębia.
b) Obrączki elektroniczne zostaną przydzielone gołębiom w chwili ich aktywacji czyli pełnej opłaty za dostarczone gołębie.
c)Obsada Wspólnego Gołębnika w 2023 roku bedzie wynosić maksymalnie 600 gołębi.
d) Zaleca sie dostarczyć gołębie zaszczepione przeciwko paramyksowirozie. Gołębie , które nie będą zaszczepione,po dostarczeniu do Wspólnego Gołębnika zostaną odrobaczone i zaszczepione przeciw paramixovirozie, samonelli oraz ospie.
e) Gołębie dostarczone do Wspólnego Gołębnika w złym stanie zdrowotnym oraz z oznakami chorobowymi, nie zostaną przyjęte. W takim przypadku zostaną odesłane właścicielowi na jego koszt. Uczestnik ma prawo na wymianę gołębi po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem WG OPOCZNO.
Warunki uczestnictwa w zawodach
a) Uiszczenie wpłaty w wysokości 100 zł za każdego gołębia zgłoszonego w terminie do 14 od zgłoszenia udziału ( wpłata nie ulega zwrotowi ) .
b) Wyrazeniu zgody na uregulowanie 100 procent kosztów za gołębie aktywowane, które będą brały udział w rywalizacji o nagrody w sezonie 2023. W terminie do 30.06.2023r.
Warunki uczestnictwa gołębiami
a.    Drużyna składa się z pięciu gołębi aktywowanych+ 1 bezpłatny 
5+1 =6, gołąb bezpłatny bierze udział w treningach i wszystkich konkursach.
       b. Jeżeli uczestnik zgłasza drużynę 5 gołębi + 1 bezpłatny to cena za jednego gołębia wynosi 380 zł
      c. Jeżeli uczestnik zgłasza od 1 do 4 gołębi to cena za jednego gołębia wynosi 400 zł i nie ma gołębia bezpłatnego.
     d. Jeżeli uczestnik nie opłaci swoich gołębi w terminie do 30.06.2023r.
to organizator ma prawo takie gołębie przekazać do aktywacji dla innych osób. Prawowity uczestnik w takim przypadku traci prawo do gołębi i nagród.
Rywalizacja w sezonie 2023r.
a) Gołębie aktywowane biorą udział w rywalizacji o nagrody.
b) Z wyścigu są przeliczane punkty, 33 % pierwszych gołębi zdobywa tzw. AS punkty ze spadkiem 20%. Punktacja uzależniona jest od odległości lotu.
I.     90-130=10 pkt
II.    131-160=15 pkt
III.    161-200=20 pkt
IV.    201-300=25 pkt
V.    301-400=30 pkt
Podział na kategorie i nagrody przy obsadzie 600 szt. gołębi opłaconych
LOT FINAŁ
Liczba porządkowa przybycia gołębi z finału     Wygrana   Puchar/Dyplom
                                       1                                              20.000           P+D
                                       2                                             15.000             P+D
                                                3                                              10.000            P+D
                                       4                                              5.000               D
                                       5                                               4.000              D
                                       6                                               4.000              D
                                       7                                               3.000              D
                                       8                                               3.000              D
                                       9                                               2.000              D
                                     10                                               2.000              D
                                  11-20                                            1.000              D
                                  21-30                                              500               D
                                  31-50                                              400               D
                    Od 51 - 70                                                   200
* Czas trwania FINAŁU To łącznie 3 pełne doby liczone od pierwszego gołębia z finału, zakończenie lotu finałowego następuje po przybyciu 35% zakoszowanych gołębi.
AS - GOŁĘBIE
WYŚCIGI KONKURSOWE
Najlepszy lotnik liczony z całości. SUMA PUNKTÓW
Liczba porządkowa- AS GOŁĘBI                 Wygrana           Puchar+Dyplom
                                1                                        10.000                      P+D
                                2                                         8.000                       P+D
                                3                                         5.000                       P+D
                                4                                         3.000                        D
                                5                                         2.000                        D
* Czas trwania konkursu liczony jest od pierwszego gołębia , który powrócił z aktualnego wyścigu na , który został wysłany do chwili rozpoczęcia wkładania gołębi na kolejny  wyścig. Ostatni wyścig - finał jest zakończony po pełnych 3 dniach od przybycia pierwszego gołębia z finału.
NAGRODY I DYPLOMY Z LOTÓW KONKURSOWYCH 
Liczba porządkowa przybycia      KONK1     KONK2   KONK3    KONK4 
gołębi z konkursów            
                 1                                          500            600          700          1000
                 2                                          400            500          600           900
                3                                           300            400           500          800

*Nagrody przy obsadzie 600 gołębi całkowita pula nagród 126.000 zł. + nagrody finansowe z sezonu 2022
LOT KONKURSOWY 4 ( PÓŁFINAŁ )
- MIEJSCE 1 - 1000  zł. + 450 zł z sezonu 2022 = 1 450 zł
- MIEJSCE 2 - 900 zł  + 450 zł  z sezonu 2022 =  1 350 zł
- MIEJSCE 3 - 800 zł + 450 zł z sezonu 2022 = 1 250 zł
Suma 1 350 zł podzielona na miejsca z konkursu 4 ( półfinał ) , który nie odbył się w sezonie 2022r
LOT FINAŁOWY
Suma 4 000 zł z lotu finałowego z sezonu 2022r. zostaje przeznaczona na miejsca finałowe od 51 - 70 po 200 zł

PLAN LOTÓW
A. Loty treningowe
 1 trening         2 -5 km
2 trening          5 - 10 km
3 trening         10 - 15 km
4 trenig            20 - 30 km
5 trening          40 - 60 km
6 trening          80 km

B. LOTY  KONKURSOWE
1 lot konkursowy        ok. 120 km
2 lot konkursowy        ok. 160 km
3 lot konkursowy        ok. 220 km
4 lot konkursowy        ok. 340 km
5 lot  FINAŁ                   ok. 400 km
* Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłurzenia lotu ze względu na warunki atmosferyczne. Ze względów humanitarnych gołąb, który wrócił dzień przed lotem lub z bardzo złym stanem zdrowia, może nie zostać włożony na najbliższy lot. ( nie dotyczy to lotu finałowego ). Pomiędzy lotami konkursowymi mogą odbywać się loty treningowe .
* Gołebie na loty będą wkładane przy komisji składającej się z organizatora oraz chętnych uczestników WG OPOCZNO.
* Loty będą odbywać się własnym transportem w każdym dowolnym dniu przy odpowiednich warunkach atmosferycznych dla gołębi.
ORGANIZATOR JEST ZOBOWIĄZANY :
- opieki nad powierzonym gołębiami, opieki zdrowotnej ( szczepienia badania weterynaryjne ) , prawidłowego żywienia ( karmy, witaminy ) organizacji lotów treningowych i konkursowych.
- prowadzenia i publikowania dokumentacji z przebiegu lotów ( treningowych konkursowych ) na stronie internetowej
AUKCJA I SPRZEDAŻ GOŁĘBI PO SEZONIE
Po sezonie zostanie zorganizowana pierwsza aukcja, z której 50 % uzyskanej kwoty trafia dla uczestnika , do którego był przypisany gołąb, 50 % dla organizatora  kwota startowa wynosi 200 zł od każdego gołębia. Gołębie , które nie zostaną zakupione w pierwszej licytacji , przechodzą na własność organizatora, gołębie mogą być wystawione na drugą licytację z której kwota ze sprzedaży nie jest dzielona pomiędzy uczestnika a organizatora. Ze sprzedaży na aukcji zostaje potrącona prowizja dzielona po połowie, Rodowody prosimy dostarczyć najpóźniej tydzień po finale, gołąb wystawiony bez rodowodu na licytację staje się własnością organizatora . Cała kwota ze sprzedaży takiego gołębia trafia do organizatora WG OPOCZNO.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Przy mniejszej ilości gołębi pula nagród procentowo stanie się mniejsza.
INNE WAŻNE SPRAWY
Sezon lotowy jest organizowany od pierwszego lotu treningowego do lotu finałowego. W sytuacji , gdy stan gołebnika będzie niższy niż 5 % gołębi z całego sezonu z ciężkiego lotu ( treningowego lub konkursowego ) i do 14 pełnych dób nie wzrośnie, rywalizacja zostaje przerwana. Gołębie , które powróciły zostają wystawione na aukcje, wszystkie wcześniejsze nagrody zostają wypłacone. Pozostała kwota , przechodzi na sezon 2024.
DOBRY LOT !!!

Czytaj dalej >>

Aukcja gołębi

Zapraszam do wziecia udziału w aukcji gołębi młodych z finału na portalu Radosława Pajaka ,, GOŁĄB W SIECI ,, 

Czytaj dalej >>

Zmiana nr. telefonu

Witam wszystkich pragnę poinformować o zmianie numeru kontaktowego  530-104-525

Bardzo proszę dzwonić z wszelkimi informacjami pod ten numer.

Aukcja gołębi odbędzie się w tym tygodniu.

Aukcja będzie na portalu GOŁĄB W SIECI

Czytaj dalej >>

REGULAMIN

Witam , regulamin na sezon 2023 jest już dostępny na naszej stronie. Format pdf dostępny na drugiej stronie.

1. Rywalizacja WG OPOCZNO 2023
2. Osoba , która wypełni formularz jest świadoma o tym, iż dane osobowe, jakie podaje:(imię, nazwisko,miejscowość lub tzw. nic uczestnika oraz ilość gołębi) będą widoczne na stronach internetowych www.wgopoczno.pl , www.olrpoland.pl. Zgłaszając swoje gołębie oraz wypełniając formularz w pełni wyraża zgodę dotyczące RODO.
a) Termin przyjmowania gołębi od 15.03.2023r. do 15.05.2023r. Z kartami własności , rodowodem gołębia.
b) Obrączki elektroniczne zostaną przydzielone gołębiom w chwili ich aktywacji czyli pełnej opłaty za dostarczone gołębie.
c)Obsada Wspólnego Gołębnika w 2023 roku bedzie wynosić maksymalnie 600 gołębi.
d) Zaleca sie dostarczyć gołębie zaszczepione przeciwko paramyksowirozie. Gołębie , które nie będą zaszczepione,po dostarczeniu do Wspólnego Gołębnika zostaną odrobaczone i zaszczepione przeciw paramixovirozie, samonelli oraz ospie.
e) Gołębie dostarczone do Wspólnego Gołębnika w złym stanie zdrowotnym oraz z oznakami chorobowymi, nie zostaną przyjęte. W takim przypadku zostaną odesłane właścicielowi na jego koszt. Uczestnik ma prawo na wymianę gołębi po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem WG OPOCZNO.
Warunki uczestnictwa w zawodach
a) Uiszczenie wpłaty w wysokości 100 zł za każdego gołębia zgłoszonego w terminie do 14 od zgłoszenia udziału ( wpłata nie ulega zwrotowi ) .
b) Wyrazeniu zgody na uregulowanie 100 procent kosztów za gołębie aktywowane, które będą brały udział w rywalizacji o nagrody w sezonie 2023. W terminie do 30.06.2023r.
Warunki uczestnictwa gołębiami
a.    Drużyna składa się z pięciu gołębi aktywowanych+ 1 bezpłatny 
5+1 =6, gołąb bezpłatny bierze udział w treningach i wszystkich konkursach.
       b. Jeżeli uczestnik zgłasza drużynę 5 gołębi + 1 bezpłatny to cena za jednego gołębia wynosi 380 zł
      c. Jeżeli uczestnik zgłasza od 1 do 4 gołębi to cena za jednego gołębia wynosi 400 zł i nie ma gołębia bezpłatnego.
     d. Jeżeli uczestnik nie opłaci swoich gołębi w terminie do 30.06.2023r.
to organizator ma prawo takie gołębie przekazać do aktywacji dla innych osób. Prawowity uczestnik w takim przypadku traci prawo do gołębi i nagród.
Rywalizacja w sezonie 2023r.
a) Gołębie aktywowane biorą udział w rywalizacji o nagrody.
b) Z wyścigu są przeliczane punkty, 33 % pierwszych gołębi zdobywa tzw. AS punkty ze spadkiem 20%. Punktacja uzależniona jest od odległości lotu.
I.     90-130=10 pkt
II.    131-160=15 pkt
III.    161-200=20 pkt
IV.    201-300=25 pkt
V.    301-400=30 pkt
Podział na kategorie i nagrody przy obsadzie 600 szt. gołębi opłaconych
LOT FINAŁ
Liczba porządkowa przybycia gołębi z finału     Wygrana   Puchar/Dyplom
                                       1                                              20.000           P+D
                                       2                                             15.000             P+D
                                                3                                              10.000            P+D
                                       4                                              5.000               D
                                       5                                               4.000              D
                                       6                                               4.000              D
                                       7                                               3.000              D
                                       8                                               3.000              D
                                       9                                               2.000              D
                                     10                                               2.000              D
                                  11-20                                            1.000              D
                                  21-30                                              500               D
                                  31-50                                              400               D
                    Od 51 - 70                                                   200
* Czas trwania FINAŁU To łącznie 3 pełne doby liczone od pierwszego gołębia z finału, zakończenie lotu finałowego następuje po przybyciu 35% zakoszowanych gołębi.
AS - GOŁĘBIE
WYŚCIGI KONKURSOWE
Najlepszy lotnik liczony z całości. SUMA PUNKTÓW
Liczba porządkowa- AS GOŁĘBI                 Wygrana           Puchar+Dyplom
                                1                                        10.000                      P+D
                                2                                         8.000                       P+D
                                3                                         5.000                       P+D
                                4                                         3.000                        D
                                5                                         2.000                        D
* Czas trwania konkursu liczony jest od pierwszego gołębia , który powrócił z aktualnego wyścigu na , który został wysłany do chwili rozpoczęcia wkładania gołębi na kolejny  wyścig. Ostatni wyścig - finał jest zakończony po pełnych 3 dniach od przybycia pierwszego gołębia z finału.
NAGRODY I DYPLOMY Z LOTÓW KONKURSOWYCH 
Liczba porządkowa przybycia      KONK1     KONK2   KONK3    KONK4 
gołębi z konkursów            
                 1                                          500            600          700          1000
                 2                                          400            500          600           900
                3                                           300            400           500          800

*Nagrody przy obsadzie 600 gołębi całkowita pula nagród 126.000 zł. + nagrody finansowe z sezonu 2022
LOT KONKURSOWY 4 ( PÓŁFINAŁ )
- MIEJSCE 1 - 1000  zł. + 450 zł z sezonu 2022 = 1 450 zł
- MIEJSCE 2 - 900 zł  + 450 zł  z sezonu 2022 =  1 350 zł
- MIEJSCE 3 - 800 zł + 450 zł z sezonu 2022 = 1 250 zł
Suma 1 350 zł podzielona na miejsca z konkursu 4 ( półfinał ) , który nie odbył się w sezonie 2022r
LOT FINAŁOWY
Suma 4 000 zł z lotu finałowego z sezonu 2022r. zostaje przeznaczona na miejsca finałowe od 51 - 70 po 200 zł

PLAN LOTÓW
A. Loty treningowe
 1 trening         2 -5 km
2 trening          5 - 10 km
3 trening         10 - 15 km
4 trenig            20 - 30 km
5 trening          40 - 60 km
6 trening          80 km

B. LOTY  KONKURSOWE
1 lot konkursowy        ok. 120 km
2 lot konkursowy        ok. 160 km
3 lot konkursowy        ok. 220 km
4 lot konkursowy        ok. 340 km
5 lot  FINAŁ                   ok. 400 km
* Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłurzenia lotu ze względu na warunki atmosferyczne. Ze względów humanitarnych gołąb, który wrócił dzień przed lotem lub z bardzo złym stanem zdrowia, może nie zostać włożony na najbliższy lot. ( nie dotyczy to lotu finałowego ). Pomiędzy lotami konkursowymi mogą odbywać się loty treningowe .
* Gołebie na loty będą wkładane przy komisji składającej się z organizatora oraz chętnych uczestników WG OPOCZNO.
* Loty będą odbywać się własnym transportem w każdym dowolnym dniu przy odpowiednich warunkach atmosferycznych dla gołębi.
ORGANIZATOR JEST ZOBOWIĄZANY :
- opieki nad powierzonym gołębiami, opieki zdrowotnej ( szczepienia badania weterynaryjne ) , prawidłowego żywienia ( karmy, witaminy ) organizacji lotów treningowych i konkursowych.
- prowadzenia i publikowania dokumentacji z przebiegu lotów ( treningowych konkursowych ) na stronie internetowej
AUKCJA I SPRZEDAŻ GOŁĘBI PO SEZONIE
Po sezonie zostanie zorganizowana pierwsza aukcja, z której 50 % uzyskanej kwoty trafia dla uczestnika , do którego był przypisany gołąb, 50 % dla organizatora  kwota startowa wynosi 200 zł od każdego gołębia. Gołębie , które nie zostaną zakupione w pierwszej licytacji , przechodzą na własność organizatora, gołębie mogą być wystawione na drugą licytację z której kwota ze sprzedaży nie jest dzielona pomiędzy uczestnika a organizatora. Ze sprzedaży na aukcji zostaje potrącona prowizja dzielona po połowie, Rodowody prosimy dostarczyć najpóźniej tydzień po finale, gołąb wystawiony bez rodowodu na licytację staje się własnością organizatora . Cała kwota ze sprzedaży takiego gołębia trafia do organizatora WG OPOCZNO.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Przy mniejszej ilości gołębi pula nagród procentowo stanie się mniejsza.
INNE WAŻNE SPRAWY
Sezon lotowy jest organizowany od pierwszego lotu treningowego do lotu finałowego. W sytuacji , gdy stan gołebnika będzie niższy niż 5 % gołębi z całego sezonu z ciężkiego lotu ( treningowego lub konkursowego ) i do 14 pełnych dób nie wzrośnie, rywalizacja zostaje przerwana. Gołębie , które powróciły zostają wystawione na aukcje, wszystkie wcześniejsze nagrody zostają wypłacone. Pozostała kwota , przechodzi na sezon 2024.
DOBRY LOT !!!

1. Rywalizacja WG OPOCZNO 2023
2. Osoba , która wypełni formularz jest świadoma o tym, iż dane osobowe, jakie podaje:(imię, nazwisko,miejscowość lub tzw. nic uczestnika oraz ilość gołębi) będą widoczne na stronach internetowych www.wgopoczno.pl , www.olrpoland.pl. Zgłaszając swoje gołębie oraz wypełniając formularz w pełni wyraża zgodę dotyczące RODO.
a) Termin przyjmowania gołębi od 15.03.2023r. do 15.05.2023r. Z kartami własności , rodowodem gołębia.
b) Obrączki elektroniczne zostaną przydzielone gołębiom w chwili ich aktywacji czyli pełnej opłaty za dostarczone gołębie.
c)Obsada Wspólnego Gołębnika w 2023 roku bedzie wynosić maksymalnie 600 gołębi.
d) Zaleca sie dostarczyć gołębie zaszczepione przeciwko paramyksowirozie. Gołębie , które nie będą zaszczepione,po dostarczeniu do Wspólnego Gołębnika zostaną odrobaczone i zaszczepione przeciw paramixovirozie, samonelli oraz ospie.
e) Gołębie dostarczone do Wspólnego Gołębnika w złym stanie zdrowotnym oraz z oznakami chorobowymi, nie zostaną przyjęte. W takim przypadku zostaną odesłane właścicielowi na jego koszt. Uczestnik ma prawo na wymianę gołębi po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem WG OPOCZNO.
Warunki uczestnictwa w zawodach
a) Uiszczenie wpłaty w wysokości 100 zł za każdego gołębia zgłoszonego w terminie do 14 od zgłoszenia udziału ( wpłata nie ulega zwrotowi ) .
b) Wyrazeniu zgody na uregulowanie 100 procent kosztów za gołębie aktywowane, które będą brały udział w rywalizacji o nagrody w sezonie 2023. W terminie do 30.06.2023r.
Warunki uczestnictwa gołębiami
a.    Drużyna składa się z pięciu gołębi aktywowanych+ 1 bezpłatny 
5+1 =6, gołąb bezpłatny bierze udział w treningach i wszystkich konkursach.
       b. Jeżeli uczestnik zgłasza drużynę 5 gołębi + 1 bezpłatny to cena za jednego gołębia wynosi 380 zł
      c. Jeżeli uczestnik zgłasza od 1 do 4 gołębi to cena za jednego gołębia wynosi 400 zł i nie ma gołębia bezpłatnego.
     d. Jeżeli uczestnik nie opłaci swoich gołębi w terminie do 30.06.2023r.
to organizator ma prawo takie gołębie przekazać do aktywacji dla innych osób. Prawowity uczestnik w takim przypadku traci prawo do gołębi i nagród.
Rywalizacja w sezonie 2023r.
a) Gołębie aktywowane biorą udział w rywalizacji o nagrody.
b) Z wyścigu są przeliczane punkty, 33 % pierwszych gołębi zdobywa tzw. AS punkty ze spadkiem 20%. Punktacja uzależniona jest od odległości lotu.
I.     90-130=10 pkt
II.    131-160=15 pkt
III.    161-200=20 pkt
IV.    201-300=25 pkt
V.    301-400=30 pkt
Podział na kategorie i nagrody przy obsadzie 600 szt. gołębi opłaconych
LOT FINAŁ
Liczba porządkowa przybycia gołębi z finału     Wygrana   Puchar/Dyplom
                                       1                                              20.000           P+D
                                       2                                             15.000             P+D
                                                3                                              10.000            P+D
                                       4                                              5.000               D
                                       5                                               4.000              D
                                       6                                               4.000              D
                                       7                                               3.000              D
                                       8                                               3.000              D
                                       9                                               2.000              D
                                     10                                               2.000              D
                                  11-20                                            1.000              D
                                  21-30                                              500               D
                                  31-50                                              400               D
                    Od 51 - 70                                                   200
* Czas trwania FINAŁU To łącznie 3 pełne doby liczone od pierwszego gołębia z finału, zakończenie lotu finałowego następuje po przybyciu 35% zakoszowanych gołębi.
AS - GOŁĘBIE
WYŚCIGI KONKURSOWE
Najlepszy lotnik liczony z całości. SUMA PUNKTÓW
Liczba porządkowa- AS GOŁĘBI                 Wygrana           Puchar+Dyplom
                                1                                        10.000                      P+D
                                2                                         8.000                       P+D
                                3                                         5.000                       P+D
                                4                                         3.000                        D
                                5                                         2.000                        D
* Czas trwania konkursu liczony jest od pierwszego gołębia , który powrócił z aktualnego wyścigu na , który został wysłany do chwili rozpoczęcia wkładania gołębi na kolejny  wyścig. Ostatni wyścig - finał jest zakończony po pełnych 3 dniach od przybycia pierwszego gołębia z finału.
NAGRODY I DYPLOMY Z LOTÓW KONKURSOWYCH 
Liczba porządkowa przybycia      KONK1     KONK2   KONK3    KONK4 
gołębi z konkursów            
                 1                                          500            600          700          1000
                 2                                          400            500          600           900
                3                                           300            400           500          800

*Nagrody przy obsadzie 600 gołębi całkowita pula nagród 126.000 zł. + nagrody finansowe z sezonu 2022
LOT KONKURSOWY 4 ( PÓŁFINAŁ )
- MIEJSCE 1 - 1000  zł. + 450 zł z sezonu 2022 = 1 450 zł
- MIEJSCE 2 - 900 zł  + 450 zł  z sezonu 2022 =  1 350 zł
- MIEJSCE 3 - 800 zł + 450 zł z sezonu 2022 = 1 250 zł
Suma 1 350 zł podzielona na miejsca z konkursu 4 ( półfinał ) , który nie odbył się w sezonie 2022r
LOT FINAŁOWY
Suma 4 000 zł z lotu finałowego z sezonu 2022r. zostaje przeznaczona na miejsca finałowe od 51 - 70 po 200 zł

PLAN LOTÓW
A. Loty treningowe
 1 trening         2 -5 km
2 trening          5 - 10 km
3 trening         10 - 15 km
4 trenig            20 - 30 km
5 trening          40 - 60 km
6 trening          80 km

B. LOTY  KONKURSOWE
1 lot konkursowy        ok. 120 km
2 lot konkursowy        ok. 160 km
3 lot konkursowy        ok. 220 km
4 lot konkursowy        ok. 340 km
5 lot  FINAŁ                   ok. 400 km
* Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłurzenia lotu ze względu na warunki atmosferyczne. Ze względów humanitarnych gołąb, który wrócił dzień przed lotem lub z bardzo złym stanem zdrowia, może nie zostać włożony na najbliższy lot. ( nie dotyczy to lotu finałowego ). Pomiędzy lotami konkursowymi mogą odbywać się loty treningowe .
* Gołebie na loty będą wkładane przy komisji składającej się z organizatora oraz chętnych uczestników WG OPOCZNO.
* Loty będą odbywać się własnym transportem w każdym dowolnym dniu przy odpowiednich warunkach atmosferycznych dla gołębi.
ORGANIZATOR JEST ZOBOWIĄZANY :
- opieki nad powierzonym gołębiami, opieki zdrowotnej ( szczepienia badania weterynaryjne ) , prawidłowego żywienia ( karmy, witaminy ) organizacji lotów treningowych i konkursowych.
- prowadzenia i publikowania dokumentacji z przebiegu lotów ( treningowych konkursowych ) na stronie internetowej
AUKCJA I SPRZEDAŻ GOŁĘBI PO SEZONIE
Po sezonie zostanie zorganizowana pierwsza aukcja, z której 50 % uzyskanej kwoty trafia dla uczestnika , do którego był przypisany gołąb, 50 % dla organizatora  kwota startowa wynosi 200 zł od każdego gołębia. Gołębie , które nie zostaną zakupione w pierwszej licytacji , przechodzą na własność organizatora, gołębie mogą być wystawione na drugą licytację z której kwota ze sprzedaży nie jest dzielona pomiędzy uczestnika a organizatora. Ze sprzedaży na aukcji zostaje potrącona prowizja dzielona po połowie, Rodowody prosimy dostarczyć najpóźniej tydzień po finale, gołąb wystawiony bez rodowodu na licytację staje się własnością organizatora . Cała kwota ze sprzedaży takiego gołębia trafia do organizatora WG OPOCZNO.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Przy mniejszej ilości gołębi pula nagród procentowo stanie się mniejsza.
INNE WAŻNE SPRAWY
Sezon lotowy jest organizowany od pierwszego lotu treningowego do lotu finałowego. W sytuacji , gdy stan gołebnika będzie niższy niż 5 % gołębi z całego sezonu z ciężkiego lotu ( treningowego lub konkursowego ) i do 14 pełnych dób nie wzrośnie, rywalizacja zostaje przerwana. Gołębie , które powróciły zostają wystawione na aukcje, wszystkie wcześniejsze nagrody zostają wypłacone. Pozostała kwota , przechodzi na sezon 2024.
DOBRY LOT !!!

1. Rywalizacja WG OPOCZNO 2023
2. Osoba , która wypełni formularz jest świadoma o tym, iż dane osobowe, jakie podaje:(imię, nazwisko,miejscowość lub tzw. nic uczestnika oraz ilość gołębi) będą widoczne na stronach internetowych www.wgopoczno.pl , www.olrpoland.pl. Zgłaszając swoje gołębie oraz wypełniając formularz w pełni wyraża zgodę dotyczące RODO.
a) Termin przyjmowania gołębi od 15.03.2023r. do 15.05.2023r. Z kartami własności , rodowodem gołębia.
b) Obrączki elektroniczne zostaną przydzielone gołębiom w chwili ich aktywacji czyli pełnej opłaty za dostarczone gołębie.
c)Obsada Wspólnego Gołębnika w 2023 roku bedzie wynosić maksymalnie 600 gołębi.
d) Zaleca sie dostarczyć gołębie zaszczepione przeciwko paramyksowirozie. Gołębie , które nie będą zaszczepione,po dostarczeniu do Wspólnego Gołębnika zostaną odrobaczone i zaszczepione przeciw paramixovirozie, samonelli oraz ospie.
e) Gołębie dostarczone do Wspólnego Gołębnika w złym stanie zdrowotnym oraz z oznakami chorobowymi, nie zostaną przyjęte. W takim przypadku zostaną odesłane właścicielowi na jego koszt. Uczestnik ma prawo na wymianę gołębi po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem WG OPOCZNO.
Warunki uczestnictwa w zawodach
a) Uiszczenie wpłaty w wysokości 100 zł za każdego gołębia zgłoszonego w terminie do 14 od zgłoszenia udziału ( wpłata nie ulega zwrotowi ) .
b) Wyrazeniu zgody na uregulowanie 100 procent kosztów za gołębie aktywowane, które będą brały udział w rywalizacji o nagrody w sezonie 2023. W terminie do 30.06.2023r.
Warunki uczestnictwa gołębiami
a.    Drużyna składa się z pięciu gołębi aktywowanych+ 1 bezpłatny 
5+1 =6, gołąb bezpłatny bierze udział w treningach i wszystkich konkursach.
       b. Jeżeli uczestnik zgłasza drużynę 5 gołębi + 1 bezpłatny to cena za jednego gołębia wynosi 380 zł
      c. Jeżeli uczestnik zgłasza od 1 do 4 gołębi to cena za jednego gołębia wynosi 400 zł i nie ma gołębia bezpłatnego.
     d. Jeżeli uczestnik nie opłaci swoich gołębi w terminie do 30.06.2023r.
to organizator ma prawo takie gołębie przekazać do aktywacji dla innych osób. Prawowity uczestnik w takim przypadku traci prawo do gołębi i nagród.
Rywalizacja w sezonie 2023r.
a) Gołębie aktywowane biorą udział w rywalizacji o nagrody.
b) Z wyścigu są przeliczane punkty, 33 % pierwszych gołębi zdobywa tzw. AS punkty ze spadkiem 20%. Punktacja uzależniona jest od odległości lotu.
I.     90-130=10 pkt
II.    131-160=15 pkt
III.    161-200=20 pkt
IV.    201-300=25 pkt
V.    301-400=30 pkt
Podział na kategorie i nagrody przy obsadzie 600 szt. gołębi opłaconych
LOT FINAŁ
Liczba porządkowa przybycia gołębi z finału     Wygrana   Puchar/Dyplom
                                       1                                              20.000           P+D
                                       2                                             15.000             P+D
                                                3                                              10.000            P+D
                                       4                                              5.000               D
                                       5                                               4.000              D
                                       6                                               4.000              D
                                       7                                               3.000              D
                                       8                                               3.000              D
                                       9                                               2.000              D
                                     10                                               2.000              D
                                  11-20                                            1.000              D
                                  21-30                                              500               D
                                  31-50                                              400               D
                    Od 51 - 70                                                   200
* Czas trwania FINAŁU To łącznie 3 pełne doby liczone od pierwszego gołębia z finału, zakończenie lotu finałowego następuje po przybyciu 35% zakoszowanych gołębi.
AS - GOŁĘBIE
WYŚCIGI KONKURSOWE
Najlepszy lotnik liczony z całości. SUMA PUNKTÓW
Liczba porządkowa- AS GOŁĘBI                 Wygrana           Puchar+Dyplom
                                1                                        10.000                      P+D
                                2                                         8.000                       P+D
                                3                                         5.000                       P+D
                                4                                         3.000                        D
                                5                                         2.000                        D
* Czas trwania konkursu liczony jest od pierwszego gołębia , który powrócił z aktualnego wyścigu na , który został wysłany do chwili rozpoczęcia wkładania gołębi na kolejny  wyścig. Ostatni wyścig - finał jest zakończony po pełnych 3 dniach od przybycia pierwszego gołębia z finału.
NAGRODY I DYPLOMY Z LOTÓW KONKURSOWYCH 
Liczba porządkowa przybycia      KONK1     KONK2   KONK3    KONK4 
gołębi z konkursów            
                 1                                          500            600          700          1000
                 2                                          400            500          600           900
                3                                           300            400           500          800

*Nagrody przy obsadzie 600 gołębi całkowita pula nagród 126.000 zł. + nagrody finansowe z sezonu 2022
LOT KONKURSOWY 4 ( PÓŁFINAŁ )
- MIEJSCE 1 - 1000  zł. + 450 zł z sezonu 2022 = 1 450 zł
- MIEJSCE 2 - 900 zł  + 450 zł  z sezonu 2022 =  1 350 zł
- MIEJSCE 3 - 800 zł + 450 zł z sezonu 2022 = 1 250 zł
Suma 1 350 zł podzielona na miejsca z konkursu 4 ( półfinał ) , który nie odbył się w sezonie 2022r
LOT FINAŁOWY
Suma 4 000 zł z lotu finałowego z sezonu 2022r. zostaje przeznaczona na miejsca finałowe od 51 - 70 po 200 zł

PLAN LOTÓW
A. Loty treningowe
 1 trening         2 -5 km
2 trening          5 - 10 km
3 trening         10 - 15 km
4 trenig            20 - 30 km
5 trening          40 - 60 km
6 trening          80 km

B. LOTY  KONKURSOWE
1 lot konkursowy        ok. 120 km
2 lot konkursowy        ok. 160 km
3 lot konkursowy        ok. 220 km
4 lot konkursowy        ok. 340 km
5 lot  FINAŁ                   ok. 400 km
* Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłurzenia lotu ze względu na warunki atmosferyczne. Ze względów humanitarnych gołąb, który wrócił dzień przed lotem lub z bardzo złym stanem zdrowia, może nie zostać włożony na najbliższy lot. ( nie dotyczy to lotu finałowego ). Pomiędzy lotami konkursowymi mogą odbywać się loty treningowe .
* Gołebie na loty będą wkładane przy komisji składającej się z organizatora oraz chętnych uczestników WG OPOCZNO.
* Loty będą odbywać się własnym transportem w każdym dowolnym dniu przy odpowiednich warunkach atmosferycznych dla gołębi.
ORGANIZATOR JEST ZOBOWIĄZANY :
- opieki nad powierzonym gołębiami, opieki zdrowotnej ( szczepienia badania weterynaryjne ) , prawidłowego żywienia ( karmy, witaminy ) organizacji lotów treningowych i konkursowych.
- prowadzenia i publikowania dokumentacji z przebiegu lotów ( treningowych konkursowych ) na stronie internetowej
AUKCJA I SPRZEDAŻ GOŁĘBI PO SEZONIE
Po sezonie zostanie zorganizowana pierwsza aukcja, z której 50 % uzyskanej kwoty trafia dla uczestnika , do którego był przypisany gołąb, 50 % dla organizatora  kwota startowa wynosi 200 zł od każdego gołębia. Gołębie , które nie zostaną zakupione w pierwszej licytacji , przechodzą na własność organizatora, gołębie mogą być wystawione na drugą licytację z której kwota ze sprzedaży nie jest dzielona pomiędzy uczestnika a organizatora. Ze sprzedaży na aukcji zostaje potrącona prowizja dzielona po połowie, Rodowody prosimy dostarczyć najpóźniej tydzień po finale, gołąb wystawiony bez rodowodu na licytację staje się własnością organizatora . Cała kwota ze sprzedaży takiego gołębia trafia do organizatora WG OPOCZNO.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Przy mniejszej ilości gołębi pula nagród procentowo stanie się mniejsza.
INNE WAŻNE SPRAWY
Sezon lotowy jest organizowany od pierwszego lotu treningowego do lotu finałowego. W sytuacji , gdy stan gołebnika będzie niższy niż 5 % gołębi z całego sezonu z ciężkiego lotu ( treningowego lub konkursowego ) i do 14 pełnych dób nie wzrośnie, rywalizacja zostaje przerwana. Gołębie , które powróciły zostają wystawione na aukcje, wszystkie wcześniejsze nagrody zostają wypłacone. Pozostała kwota , przechodzi na sezon 2024.
DOBRY LOT !!!

1. Rywalizacja WG OPOCZNO 2023
2. Osoba , która wypełni formularz jest świadoma o tym, iż dane osobowe, jakie podaje:(imię, nazwisko,miejscowość lub tzw. nic uczestnika oraz ilość gołębi) będą widoczne na stronach internetowych www.wgopoczno.pl , www.olrpoland.pl. Zgłaszając swoje gołębie oraz wypełniając formularz w pełni wyraża zgodę dotyczące RODO.
a) Termin przyjmowania gołębi od 15.03.2023r. do 15.05.2023r. Z kartami własności , rodowodem gołębia.
b) Obrączki elektroniczne zostaną przydzielone gołębiom w chwili ich aktywacji czyli pełnej opłaty za dostarczone gołębie.
c)Obsada Wspólnego Gołębnika w 2023 roku bedzie wynosić maksymalnie 600 gołębi.
d) Zaleca sie dostarczyć gołębie zaszczepione przeciwko paramyksowirozie. Gołębie , które nie będą zaszczepione,po dostarczeniu do Wspólnego Gołębnika zostaną odrobaczone i zaszczepione przeciw paramixovirozie, samonelli oraz ospie.
e) Gołębie dostarczone do Wspólnego Gołębnika w złym stanie zdrowotnym oraz z oznakami chorobowymi, nie zostaną przyjęte. W takim przypadku zostaną odesłane właścicielowi na jego koszt. Uczestnik ma prawo na wymianę gołębi po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem WG OPOCZNO.
Warunki uczestnictwa w zawodach
a) Uiszczenie wpłaty w wysokości 100 zł za każdego gołębia zgłoszonego w terminie do 14 od zgłoszenia udziału ( wpłata nie ulega zwrotowi ) .
b) Wyrazeniu zgody na uregulowanie 100 procent kosztów za gołębie aktywowane, które będą brały udział w rywalizacji o nagrody w sezonie 2023. W terminie do 30.06.2023r.
Warunki uczestnictwa gołębiami
a.    Drużyna składa się z pięciu gołębi aktywowanych+ 1 bezpłatny 
5+1 =6, gołąb bezpłatny bierze udział w treningach i wszystkich konkursach.
       b. Jeżeli uczestnik zgłasza drużynę 5 gołębi + 1 bezpłatny to cena za jednego gołębia wynosi 380 zł
      c. Jeżeli uczestnik zgłasza od 1 do 4 gołębi to cena za jednego gołębia wynosi 400 zł i nie ma gołębia bezpłatnego.
     d. Jeżeli uczestnik nie opłaci swoich gołębi w terminie do 30.06.2023r.
to organizator ma prawo takie gołębie przekazać do aktywacji dla innych osób. Prawowity uczestnik w takim przypadku traci prawo do gołębi i nagród.
Rywalizacja w sezonie 2023r.
a) Gołębie aktywowane biorą udział w rywalizacji o nagrody.
b) Z wyścigu są przeliczane punkty, 33 % pierwszych gołębi zdobywa tzw. AS punkty ze spadkiem 20%. Punktacja uzależniona jest od odległości lotu.
I.     90-130=10 pkt
II.    131-160=15 pkt
III.    161-200=20 pkt
IV.    201-300=25 pkt
V.    301-400=30 pkt
Podział na kategorie i nagrody przy obsadzie 600 szt. gołębi opłaconych
LOT FINAŁ
Liczba porządkowa przybycia gołębi z finału     Wygrana   Puchar/Dyplom
                                       1                                              20.000           P+D
                                       2                                             15.000             P+D
                                                3                                              10.000            P+D
                                       4                                              5.000               D
                                       5                                               4.000              D
                                       6                                               4.000              D
                                       7                                               3.000              D
                                       8                                               3.000              D
                                       9                                               2.000              D
                                     10                                               2.000              D
                                  11-20                                            1.000              D
                                  21-30                                              500               D
                                  31-50                                              400               D
                    Od 51 - 70                                                   200
* Czas trwania FINAŁU To łącznie 3 pełne doby liczone od pierwszego gołębia z finału, zakończenie lotu finałowego następuje po przybyciu 35% zakoszowanych gołębi.
AS - GOŁĘBIE
WYŚCIGI KONKURSOWE
Najlepszy lotnik liczony z całości. SUMA PUNKTÓW
Liczba porządkowa- AS GOŁĘBI                 Wygrana           Puchar+Dyplom
                                1                                        10.000                      P+D
                                2                                         8.000                       P+D
                                3                                         5.000                       P+D
                                4                                         3.000                        D
                                5                                         2.000                        D
* Czas trwania konkursu liczony jest od pierwszego gołębia , który powrócił z aktualnego wyścigu na , który został wysłany do chwili rozpoczęcia wkładania gołębi na kolejny  wyścig. Ostatni wyścig - finał jest zakończony po pełnych 3 dniach od przybycia pierwszego gołębia z finału.
NAGRODY I DYPLOMY Z LOTÓW KONKURSOWYCH 
Liczba porządkowa przybycia      KONK1     KONK2   KONK3    KONK4 
gołębi z konkursów            
                 1                                          500            600          700          1000
                 2                                          400            500          600           900
                3                                           300            400           500          800

*Nagrody przy obsadzie 600 gołębi całkowita pula nagród 126.000 zł. + nagrody finansowe z sezonu 2022
LOT KONKURSOWY 4 ( PÓŁFINAŁ )
- MIEJSCE 1 - 1000  zł. + 450 zł z sezonu 2022 = 1 450 zł
- MIEJSCE 2 - 900 zł  + 450 zł  z sezonu 2022 =  1 350 zł
- MIEJSCE 3 - 800 zł + 450 zł z sezonu 2022 = 1 250 zł
Suma 1 350 zł podzielona na miejsca z konkursu 4 ( półfinał ) , który nie odbył się w sezonie 2022r
LOT FINAŁOWY
Suma 4 000 zł z lotu finałowego z sezonu 2022r. zostaje przeznaczona na miejsca finałowe od 51 - 70 po 200 zł

PLAN LOTÓW
A. Loty treningowe
 1 trening         2 -5 km
2 trening          5 - 10 km
3 trening         10 - 15 km
4 trenig            20 - 30 km
5 trening          40 - 60 km
6 trening          80 km

B. LOTY  KONKURSOWE
1 lot konkursowy        ok. 120 km
2 lot konkursowy        ok. 160 km
3 lot konkursowy        ok. 220 km
4 lot konkursowy        ok. 340 km
5 lot  FINAŁ                   ok. 400 km
* Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłurzenia lotu ze względu na warunki atmosferyczne. Ze względów humanitarnych gołąb, który wrócił dzień przed lotem lub z bardzo złym stanem zdrowia, może nie zostać włożony na najbliższy lot. ( nie dotyczy to lotu finałowego ). Pomiędzy lotami konkursowymi mogą odbywać się loty treningowe .
* Gołebie na loty będą wkładane przy komisji składającej się z organizatora oraz chętnych uczestników WG OPOCZNO.
* Loty będą odbywać się własnym transportem w każdym dowolnym dniu przy odpowiednich warunkach atmosferycznych dla gołębi.
ORGANIZATOR JEST ZOBOWIĄZANY :
- opieki nad powierzonym gołębiami, opieki zdrowotnej ( szczepienia badania weterynaryjne ) , prawidłowego żywienia ( karmy, witaminy ) organizacji lotów treningowych i konkursowych.
- prowadzenia i publikowania dokumentacji z przebiegu lotów ( treningowych konkursowych ) na stronie internetowej
AUKCJA I SPRZEDAŻ GOŁĘBI PO SEZONIE
Po sezonie zostanie zorganizowana pierwsza aukcja, z której 50 % uzyskanej kwoty trafia dla uczestnika , do którego był przypisany gołąb, 50 % dla organizatora  kwota startowa wynosi 200 zł od każdego gołębia. Gołębie , które nie zostaną zakupione w pierwszej licytacji , przechodzą na własność organizatora, gołębie mogą być wystawione na drugą licytację z której kwota ze sprzedaży nie jest dzielona pomiędzy uczestnika a organizatora. Ze sprzedaży na aukcji zostaje potrącona prowizja dzielona po połowie, Rodowody prosimy dostarczyć najpóźniej tydzień po finale, gołąb wystawiony bez rodowodu na licytację staje się własnością organizatora . Cała kwota ze sprzedaży takiego gołębia trafia do organizatora WG OPOCZNO.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Przy mniejszej ilości gołębi pula nagród procentowo stanie się mniejsza.
INNE WAŻNE SPRAWY
Sezon lotowy jest organizowany od pierwszego lotu treningowego do lotu finałowego. W sytuacji , gdy stan gołebnika będzie niższy niż 5 % gołębi z całego sezonu z ciężkiego lotu ( treningowego lub konkursowego ) i do 14 pełnych dób nie wzrośnie, rywalizacja zostaje przerwana. Gołębie , które powróciły zostają wystawione na aukcje, wszystkie wcześniejsze nagrody zostają wypłacone. Pozostała kwota , przechodzi na sezon 2024.
DOBRY LOT !!!

1. Rywalizacja WG OPOCZNO 2023
2. Osoba , która wypełni formularz jest świadoma o tym, iż dane osobowe, jakie podaje:(imię, nazwisko,miejscowość lub tzw. nic uczestnika oraz ilość gołębi) będą widoczne na stronach internetowych www.wgopoczno.pl , www.olrpoland.pl. Zgłaszając swoje gołębie oraz wypełniając formularz w pełni wyraża zgodę dotyczące RODO.
a) Termin przyjmowania gołębi od 15.03.2023r. do 15.05.2023r. Z kartami własności , rodowodem gołębia.
b) Obrączki elektroniczne zostaną przydzielone gołębiom w chwili ich aktywacji czyli pełnej opłaty za dostarczone gołębie.
c)Obsada Wspólnego Gołębnika w 2023 roku bedzie wynosić maksymalnie 600 gołębi.
d) Zaleca sie dostarczyć gołębie zaszczepione przeciwko paramyksowirozie. Gołębie , które nie będą zaszczepione,po dostarczeniu do Wspólnego Gołębnika zostaną odrobaczone i zaszczepione przeciw paramixovirozie, samonelli oraz ospie.
e) Gołębie dostarczone do Wspólnego Gołębnika w złym stanie zdrowotnym oraz z oznakami chorobowymi, nie zostaną przyjęte. W takim przypadku zostaną odesłane właścicielowi na jego koszt. Uczestnik ma prawo na wymianę gołębi po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem WG OPOCZNO.
Warunki uczestnictwa w zawodach
a) Uiszczenie wpłaty w wysokości 100 zł za każdego gołębia zgłoszonego w terminie do 14 od zgłoszenia udziału ( wpłata nie ulega zwrotowi ) .
b) Wyrazeniu zgody na uregulowanie 10

Czytaj dalej >>

Wręczenie PUCHARU I DYPLOMU

W dniu dzisiejszym gościliśmy P. KAZIMIERZA RAKA , który otrzymał puchar i dyplom za pierwszego AS GOŁĘBI oraz dyplom za 12 miejsce z lotu finałowego.

Serdecznie gratulujemy.

Czytaj dalej >>

Zakończenie sezonu 2022r

Witam wszystkich , dnia 16.09.2022r odbył się lot finałowy i zarazem zakończenie edycji pierwszej.

Zakoszowanych gołębi było 36 powróciło 30 gołębi. Wszystkim obecnym w tym dniu serdecznie dziękujemy jak również wszystkim kibicującym uczestnikom.

O aukcji gołębi będzie informacja dodatkowa na stronie internetowej, przypominam o wysyłaniu rodowodów.

Regulamin na sezon 2023r pojawi się w tym tygodniu w formacie pdf do pobrania.

Czytaj dalej >>

Lot finałowy

Do pobrania lista gołębi skoszowanych

Gołębie wypuszczone o godz.9.00

Czytaj dalej >>

FINAŁ

Z radością informujemy, że lot finałowy odbędzie się 16.09.2022r w piątek, zapraszamy uczestników i chętnych  do wspólnego kibicowania.

Zapraszamy do wzięcia udziału w komisji wkładaniowej podczas koszowania, które odbędzie się w czwartek o godz.20

Serdecznie zapraszamy na wspólne oczekiwanie gołębi z lotu finałowego od godziny 10.00

Zapraszamy również do wzięcia udziału w aukcji charytatywnej dla MAŁGORZATY JUREK PALUS, wystawione będą gołębie młode z lini olimpijskiej.

Czytaj dalej >>