Regulamin udziału w Mistrzostwach 2022 WG OPOCZNO

1. Rywalizacja WGOPOCZNO.

2. Osoba, która wypełni formularz jest świadoma o tym, iż dane osobowe, jakie podaje: (imię, nazwisko, miejscowość lub tzw. NICK uczestnika oraz ilość gołębi) będą widoczne na stronach internetowych www.wgopoczno.pl, www.olrpoland.pl. Zgłaszając swoje gołębie oraz wypełniając formularz w pełni wyraża zgodę dotyczące RODO.

a ) Termin przyjmowania gołębi od 01.04.2022r. – 30.05.2022r. z kartami własności lub rodowodem gołębia.
b ) Obrączki elektroniczne zostaną przydzielone gołębiom w chwili ich aktywacji czyli pełnej opłaty za dostarczonego gołębia.
c ) Obsada Wspólnego Gołębnika w 2022 roku będzie wynosić maksymalnie 600 gołębi.
d ) Rywalizacja przebiega tylko pomiędzy gołębiami, które posiadają obrączkę  FCI 2022.
e ) Zaleca się dostarczać gołębie zaszczepione przeciwko paramyksowirozie.

3. Warunki  uczestnictwa w zawodach.

a ) Uiszczenie wpłaty w wysokości 100 zł za każdego zgłoszonego gołębia w terminie 14 dni od zgłoszenia udziału (wpłata nie ulega zwrotowi).
b ) Wyrażeniu zgody na uregulowanie sto procent kosztów za gołębie aktywowane, które będą brały udział w rywalizacji o nagrody w sezonie 2022. W terminie do 30.06.2022 r.

Warunki uczestnictwa gołębiami.

a. )Drużyna składa się z pięciu gołębi aktywowanych + 1 bezpłatny. (5+1) = 6 szt.
b. )Jeżeli uczestnik zgłasza drużynę 5 gołębi to cena za jednego gołębia wynosi 380zł
c. )Jeżeli uczestnik zgłasza od 1-4 gołębi to cena za jednego gołębia wynosi 400zł  i nie ma gołębia rezerwowego (bezpłatnego) 4. )Jeżeli uczestnik nie opłaci swoich gołębi w terminie do 30.06.2022 r.  to organizator ma prawo takie gołębie przekazać do aktywacji dla innych osób. Prawowity uczestnik w takim przypadku traci prawo do gołębi i nagród.

Rywalizacja w sezonie 2022r.

Z wyścigu są przeliczane punkty, 33% pierwszych gołębi zdobywa tzw. AS punkty ze spadkiem 20%. Punkty są przydzielane od odległości. Jeżeli wyścig odbył się np. z odległości 124 km, to pierwszy gołąb z wyścigu uzyskuje 12,4 punktów. Odległość dzielimy przez stałą liczbę.

1. ) Podział na kategorie i nagrody przy obsadzie  ilości 600 szt. gołębi opłaconych.

 I. Lot Finał.

Liczba porządkowa Przybycia gołębi z finału WYGRANA PUCHAR/ DYPLOM
1 20.000zł PUCHAR/DYPLOM
2 15.000zł PUCHAR/DYPLOM
3 10.000zł PUCHAR/DYPLOM
4 5.000zł DYPLOM
5 4.000zł DYPLOM
6 4.000zł DYPLOM
7 3.000zł DYPLOM
8 3.000zł DYPLOM
9 2.000zł DYPLOM
10 2.000zł DYPLOM
11-20 1000zł DYPLOM
21-30 500zł DYPLOM
31-50 400zł DYPLOM

*(Czas trwania FINAŁU to łącznie 5 pełnych dób liczone od pierwszego gołębia z finału, po tym czasie FINAŁ uznaje się za zamknięty. Jeżeli nie powróciło z FINAŁU minimum 33% wysłanych gołębi FINAŁ wydłuża się do uzyskania określonych 33%, lecz taki FINAŁ nie może trwać dłużej niż 14 dób.

 

V. AS – gołębie: WYŚCIGI konkursowe + WYŚCIG FINAŁ.
Najlepszy lotnik liczony z całości. SUMA PUNKTÓW.

 

Liczba Porządkowa - AS GOŁĘBI WYGRANA PUCHAR DYPLOM
1 10.000 zł TAK TAK
2 8.000 zł TAK TAK
3 5.000 zł TAK TAK
4 3.000 zł - TAK
5 2.000 zł - TAK

**(Czas trwania konkursu liczony jest od 1 gołębia, który powrócił z aktualnego wyścigu na, który został wysłany do chwili rozpoczęcia wkładania gołębi na kolejny wyścig. Ostatni wyścig (finał jest zakończony po  pełnych 5 dniach od przybycia pierwszego gołębia z finału)

 

VI. Nagrody + dyplomy z poszczególnych lotów konkursowych za miejsca od 1 do 3.

Liczba porzadkowa przybycia gołębi z poszczególnych konkursów KONK 1 KONK 2 KONK 3 KONK 4
1 500 600 700 1000
2 400 500 600 900
3 300 400 500 800

*(Czas trwania konkursu liczony jest od 1 gołębia, który powrócił z aktualnego wyścigu na, który został wysłany do chwili rozpoczęcia wkładania gołębi na kolejny wyścig. Ostatni wyścig (finał jest zakończony po  pełnych 5 dniach od przybycia pierwszego gołębia z finału)
* Nagrody przy obsadzie 600 gołębi całkowita pula będzie wynosiła 126.000zł + ewentualne nagrody od sponsorów.   [Przy aktywacji 380 zł za gołębia] nagrody wypłacane w pln lub po kursie walut, jaki jest w dniu wypłacania. W chwili uzyskania równej sumy punktów w poszczególnych rywalizacjach nagrody są dzielone pomiędzy wygranymi z tą sama liczbą punktów

Plan lotów

A. Loty konkursowe kierunek ZACHÓD (W)
1. Lot konkursowy:      Uniejów   około  122 km
2. Lot konkursowy:       Kalisz Zagony około 160 km
3. Lot konkursowy:       Września  około 215 km
4. Lot konkursowy:       Międzychód około 336 km
5. Lot (FINAŁ):             Kostrzyn Nad Odrą  około 402 km

B. Loty treningowe:
1. około 5-6 lotów treningowych: odległość od 3km – 70km.

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia lotu oraz zmiany terminu lotu ze względu na warunki atmosferyczne. * Ze względów humanitarnych gołąb, który wrócił dzień przed  lotem lub z bardzo złym stanem zdrowia, może nie zostać włożony na najbliższy lot. (nie dotyczy to lotu finałowego).

C. Gołębie na loty będą wkładane przy komisji składającej się z organizatora oraz chętnych uczestników wgopoczno.

D. Loty będą odbywać się własnym transportem w każdym dowolnym dniu przy odpowiednich warunkach atmosferycznych dla gołębi.

7. Organizator jest zobowiązany:

- opieki nad powierzonymi gołębiami, opieki zdrowotnej (szczepienia badania weterynaryjne), prawidłowego żywienia (karmy, witaminy) organizacji lotów treningowych i konkursowych
- prowadzenia i publikowania dokumentacji z przebiegu mistrzostw na stronie internetowej.

8. Aukcja i sprzedaż gołębi po sezonie:

Po sezonie zostanie zorganizowana pierwsza aukcja, z której 50% uzyskanej kwoty trafia dla uczestnika, do którego był przypisany gołąb, 50% dla organizatora kwota startowa wynosi 150 zł od każdego gołębia. Gołębie, które nie zostaną zakupione w pierwszej licytacji przechodzą na własność organizatora, gołębie mogą być wystawione na drugą licytacje z której kwota ze sprzedaży nie jest dzielona pomiędzy uczestnika a organizatora. Ze sprzedaży na aukcji zostaje potrącona prowizja dzielona po połowie. Rodowody prosimy dostarczyć NAJ PÓŻNIEJ tydzień po Finale, gołąb wystawiony bez rodowodu  na licytacje staje się własnością organizatora. Cała kwota ze sprzedaży takiego gołębia trafia do organizatora wgopoczno.

* Wszystkie nagrody będą wydawane po zakończeniu  aukcji oraz po odbiorze zakupionego gołębia z aukcji.

9. Postanowienie końcowe:

Przy mniejszej ilości gołębi pula nagród procentowo stanie się mniejsza.

10. Inne ważne sprawy:

Sezon lotowy jest organizowany od pierwszego lotu treningowego do lotu finałowego. W sytuacji, gdy stan gołębnika będzie niższy niż 5 % gołębi z całego stanu z ciężkiego lotu (treningowego lub konkursowego) i do 14 pełnych dób nie wzrośnie, rywalizacja zostaje przerwana. Gołębie, które powróciły zostają wystawione na aukcje, wszystkie wcześniejsze nagrody zostają wypłacone. Pozostała kwota, przechodzi na sezon 2023.

DOBRY LOT!

ZOBACZ REGULAMIN PDF